Cena

Cena usluge smeštaja utvrđuje se po korisniku u mesečnom iznosu, u skladu sa vrstom i kvalitetom pruženih usluga, odnosno prema potrebnom stepenu podrške (nezavisni, poluzavisni i potpuno zavinsi korisnici).
Cena smeštaja se plaća unapred a troškovi nege se obračunavaju unazad i blagovremeno javljamo porodici o iznosu kako bi se mogli pripremiti na dan uplate.
Detaljnije informacije o cenama proceni stepena podrške možete dobiti kada nas kontaktirate.